Врат Тракия Маджаров ХТСХ

Описание

Врат Тракия Маджаров ХТСХ цяло парче ~600 г
Неточно тегло: около 600 г
Трайност 180 дни при +2 до +10 С