Свежо биволско сирене Маджаров 900 г

Описание

Свежо биволско сирене кутия
Нетно тегло: 900 г
Трайност: 30 дни при +2 до +8 С