Биволско сирене Маджаров БДС вакуум 200 г

Описание

Биволско сирене Маджаров БДС вакуум опаковка
Нетно тегло : 200 г
Трайност 183 дни при +2 до +8 С