Наденица от едро кълцано месо Доля 200 г

Описание

Наденица от едро кълцано месо Доля 200 г

Нето тегло опаковка: 2 кг
Трайност: 7 дни