Биволско сирене Маджаров БДС вакуум 400 г

Описание

Биволско сирене Маджаров БДС вакуум опаковка
Нетно тегло вакуум: 400 г
Трайност: 183 дни при +2 до +8 С